Pri tímovom koučingu pracujem s múdrosťou a skúsenosťami ľudí, ktorí tím tvoria. Len ľudia v jeho rámci vedia, čo naozaj potrebuje. Keďže každý tím je iný, má inú dynamiku, iné ciele a potreby, preto aj každý tímový koučing bude iný.

Dôležité je pochopiť, čo sa v tíme deje a prečo sa to deje. Podstatou je prijať plnú zodpovednosti nielen za výsledky jednotlivca, ale najmä za výsledky skupiny.

Koučing uvoľní kreativitu, otvorí komunikáciu, odhalí zodpovednosť, nastaví spoluprácu, a hlavne prinesie uvedomenie si toho, aký tím je, kam smeruje, prečo tam smeruje, a čo jednotlivec musí urobiť pre to, aby sa jeho tím dostal k vytúženému cieľu.

Tímový koučing Vám prinesie:

 • posilnenie tímovej zodpovednosti
 • jasne definovanie vízie, cieľa a stratégie tímu a ich aplikácia v praxi
 • uľahčenie realizácie zmien
 • zvýšenie výkonnosti tímu
 • rozvoj súdržnosti tímu
 • konštruktívne riešenie konfliktov a náročných situácií
 • vyjasnenie a rešpektovanie priorít tímu
 • využitie potenciálu jednotlivých členov tímu a zladenie celej skupiny
 • koučing uvoľňuje vnútorné bariéry zamestnancov
 • ak sa zamestnanci zbavia zväzujúcich prvkov, pracujú lepšie
 • firma naplno využíva know-how svojich ľudí, lepšie zhodnocuje svoje investície
 • ľudia sú motivovanejší a viac tvoriví

Pre koho? Pracovné skupiny a tímy od 4 do 8 členov.

Ako dlho? Rozsah určujeme dohodou podľa analýzy Vašich potrieb. Osvedčili sa mi trojhodinové stretnutia raz za mesiac, v štvormesačnom cykle.

Akou formou? Každý projekt zostavujem podľa potreby firmy. Môže obsahovať pravidelné stretnutia tímu alebo pracovné výjazdy skupiny či tímu.

Kde?  Podľa našej dohody, u Vás vo firme alebo v iných priestoroch.