Čo prinesie koučing Vašej firme:

Nič nenadchne ľudí viac, než vlastný pokrok. Len s „veľkými“ ľuďmi sa dajú dokázať veľké veci. Pokiaľ Vy ako manažér pre to niečo urobíte, budete mať pracovníkov, ktorí zo seba vydajú maximum.

Úspešný šéf sa stále viac stáva dirigentom. Byť dirigentom neznamená byť najlepším huslistom alebo ovládať hru na každý nástroj, ale sústrediť sa na svoju vlastnú dôležitú roľu: udávať takt a starať sa o pokiaľ možno perfektnú harmóniu a dobrý zvuk.

Dirigent si zachováva súhru, má na očiach zákazníkov, teda publikum. Vie, že jeho hudobníci sú skutočné hviezdy, ktoré on môže viesť a motivovať k ešte lepším výkonom. Slávu a uznanie si dirigent získa tým, že sa s ním do popredia dostanú tiež druhí, má záujem na ich úspechu.

Čo Vám ako manažérovi koučing prinesie:

  • Pracovníci sa koučingom rozvíjajú a preberajú stále väčšiu zodpovednosť a s ňou i viac úloh. V bežnej práci poznáte túto zmenu tak, že Vy sami budete mať viac času na svoje úlohy. Miesto toho, aby ste riešili a kontrolovali, môžete viac času venovať strategickým úvahám a cielenému rozvoju seba a pracovníkov.
  • Enormne sa tým zvyšuje výkonnosť vlastného teamu a ako aj celej firmy. Úspech, ktorý spoločne dosiahneme bude i Vašim úspechom.
  • Nadviažete s pracovníkmi partnerský, rešpektujúci vzťah, ktorý Vám umožní byť uvoľnený. Môžete sa radovať z úspechu svojich pracovníkov a s ním spojenej motivácie a lojality. Tým si budete stále istejší ich podporou – i bez nútenia a manipulácie.
  • Odmenou Vám bude i získanie prirodzenej autority. Dôverovať stojí omnoho menej energie než kontrolovať.

Pre koho? Manažéri alebo podnikatelia.

Ako dlho? Podľa dohody s klientom – doporučujeme sériu dvanástich hodinových stretnutí, s frekvenciou 1 x týždenne.

Kde?  V pohodlí Vašich priestorov, v mojich priestoroch alebo v prírode, kde sa cítite príjemne a uvoľnene. Po úvodnom stretnutí je možné sa dohodnúť i na koučovaní cez skype.