Ako kouč som sprievodca, ktorý pomáha firmám a ľuďom nájsť tie najlepšie odpovede, pravdy a riešenia. Podľa potreby objaviť i silu uskutočniť až do konca vysnívané vízie a projekty či uvedomiť si nové možnosti rozvoja. Uveriť vo svoju schopnosť môcť zmeniť zdanlivo neriešiteľné situácie. Urobiť to rázne, priebojne a účinne.

Mojim cieľom je pomáhať ľuďom a firmám naplniť celý ich potenciál, viesť ich k splneniu všetkých svojich snov, využiť celý svoj talent a uskutočniť svoje vízie v celej ich úplnosti. Nielen malý zlomok toho čo chcú, o čom snívajú, a čo dokážu.

Na čo sa bežne zameriavam pri práci s klientom?

Sústredím na to, čo klient najviac potrebuje. Medzi najčastejšie oblasti patrí napríklad:

  • rozvoj klientových spôsobilostí a posilnenie jeho slabých stránok
  • odhalenie rezerv, ich aktivizácia a využitie
  • pomoc zladenia klientových cieľov s jeho osobnými hodnotami
  • hlavným cieľom koučingu je uľahčiť klientovi prácu, pomôcť mu s riešením problémov a podporiť jeho úspech
  • klientovi koučing prináša väčšie uspokojenie a radosť zo života

Prečo koučing funguje?

  • synergia medzi koučom a klientom je založená na dôvere a porozumení
  • ciele sú lepšie nastavené – tak, aby ich dosahovanie pôsobilo klientovi radosť a stimulovalo ho k ďalším aktivitám
  • klient sa učí novým spôsobilostiam, ktoré ho rýchlejšie dovedú k úspechu
  • klient používa iný spôsob učenia sa a vnímania súvislostí
  • klient využíva väčšiu časť svojej mozgovej kapacity

Na rozdiel od trenéra, či konzultanta, ktorí hovoria klientovi aké sú tie najlepšie postupy, kouč zaujíma iný postoj. Neradím ľuďom, ako majú veci robiť, ale vediem ich k tomu, aby sami našli to najlepšie riešenie. A to platí pre ľudí i firmy. Koučing je určený len pre zdravých ľudí ako metóda ich rozvoja, nie je to terapia.