Hlavným účelom Globálnej koučingovej štúdie ICF /International Coach Federation/ realizovanej v apríli 2009 konzultačnou firmou PricewaterhouseCoopers bolo vytvorenie obsiahleho rámca spoľahlivých údajov o koučingu. Podklady sú získané od jednotlivcov a firiem, ktorí majú skúsenosti s profesionálnym koučingom a z výsledkov, ktoré im koučing priniesol.
Materiál uvádzame s láskavým dovolením Koučink Centra Praha a ICF.

ICF – Global Coaching Client Study.pdf