Notice: Undefined index: name in /home/vianovask/vianova.sk/wp-content/plugins/caldera-forms/classes/render/modals.php on line 164
Tímový koučing  Koučing pre výkonných manažérov

Čo prinesie koučing Vašej firme:

Z pohľadu firmy slúži koučing na celkové zvýšenie výkonnosti a produktivity. Dosahujem ním to, že jednotlivci a teamy čoraz viac využívajú svoj potenciál, čo je stále potrebnejšie pre prežitie firmy. Zmenu kultúry vedenia je možné z pohľadu firmy zdôvodniť celkom pragmaticky – orientáciou na výsledok.

Firma, ktorá je zameraná na prežitie a zisk, je s pomocou motivovaných pracovníkov lepšie schopná dosiahnuť svoje ciele. Ľudia sú ochotnejší sa viac angažovať pre ciele firmy, pokiaľ sú akceptované a podporované ich vlastné potreby vykonávať zmysluplné činnosti.

Súkromný život zamestnancov ovplyvňuje pracovné prostredie a naopak. Túto súhru musí vedenie firmy nielen akceptovať, ale i využívať. Motivovaní manažéri a pracovníci, ktorých vlastné ciele a záujmy sa kryjú so záujmami firmy prispievajú k tomu, aby spolupráca hladko fungovala a udržali sa čo najnižšie náklady. Zvyšuje sa kreatívny potenciál pre praktické riešenie problémov. Zúčastnení reagujú na výzvy flexibilne a iniciatívne, tým zabezpečia firme prosperitu v čase neustále sa meniacich podmienok.

Prínos koučingu pre zákazníkov:

V neposlednom rade je firma uplatňujúca koučing atraktívnejšia i pre svojich zákazníkov a obchodných partnerov. Klient bude rád v kontakte s ľuďmi, ktorí pracujú v príjemnej atmosfére a prinášajú do vzťahov so zákazníkmi pozitívnu energiu. Koučovaním zmenený vzájomný postoj ľudí prináša partnerské vzťahy, v ktorých sa zákazník cíti chápaný, cenený a akceptovaný. Okrem toho je možné používať nástroje koučovania pri každom predajnom rozhovore. Uľahčujú uvedomiť si a zistiť konkrétne potreby, očakávania zákazníka a tým zvýšiť jeho spokojnosť i lojalitu.