TAJOMSTVO ŠŤASTNÉHO ŽIVOTA – VAŠA VOĽBA

Dnešná situácia nás vystavuje každodenným skúškam, ktoré sú omnoho zložitejšie než v minulosti. Život sa stáva stále menej prirodzeným. Nové technológie, ktoré nám majú pomáhať pracovať efektívnejšie, majú v skutočnosti práve opačný efekt.

Uteč – Udri – Ustrň

Stáva sa Vám, že nestíhate odpovedať na záplavu e-mailov? Práca na počítači Vás dostihne i cez víkend? V práci sú po Vás žiadané stále vyššie výkony a manžel či manželka Vám vyčíta, že sa málo venujete rodine? To vytvára stále väčší, vytrvalejší a neuniknuteľnejší tlak, známy ako stres.

Ak sa máme so stresom vedieť vysporiadať, je dobré dozvedieť sa o ňom pár faktov. Stres je biologickou odozvou na stav ohrozenia, ktorá nám pomáha prežiť. Systém zodpovedný za stres pochádza z ranejších dôb ľudského vývoja, z obdobia lovcov a zberačov. Reakcia typu „uteč-udri-ustrň“, ktorou naše telo reaguje na hroziace nebezpečenstvo sa spúšťa automaticky, bez nášho vedomia.

Ako moderní ľudia však vieme, že táto odozva nie je v niektorých situáciách príliš funkčná. Máme potenciál konať i inak. Zdroje, ktoré nám umožňujú prejsť od inštinktívneho k rozumnému konaniu ale bývajú často nečinné a pre nás skryté. Nenaučili sme sa ich plne využívať, rozvíjať a kultivovať. Môžeme to však zmeniť a prvým krôčikom by mohlo byť porozumenie tomu, ako zjednodušene pracuje náš mozog.

3 mozgy

Ľudský mozog si môžeme predstaviť ako tri fyzické, do seba vložené mozgy, pričom vývojovo mladšie pokrývajú tie staršie. Vedci sa domnievajú, že človek môže ochorieť, keď vývojovo jednoduchšie centrá preberú kontrolu nad rozvinutejšími. Keď k tomu dôjde, reagujeme na udalosti odohrávajúce sa vo svete ľudí inštinktívne, namiesto toho, aby sme zapojili rozum a dosiahli pochopenie toho, čo sa odohráva.

Vývojovo najstaršiu časť, ktorá má 100 mil. rokov, označujeme ako mozog plazov – retikulárny mozog. Tvorí ju malé zväčšenie mozgového kmeňa na vrchole chrbtice a mozoček. Máme ho spoločný so všetkými zvieratami, od najstarších plazov až k dnešným ľuďom. Práve on je zodpovedný za prežitie. Ak pocítime strach, je pripravený k okamžitej akcii „uteč-udri-ustrň“. Prejaví sa napríklad tým, že okamžite stiahneme ruku zo sporáka ešte pred tým, ako si uvedomíme, že je platnička horúca. Je rýchlejší ako naše vedomé myšlienky. Často je táto reakcia cenná a podporujúca, ale niekedy to môže byť neefektívne, alebo dokonca zničujúce pre získanie toho, čo chceme.

 

Emocionálny mozog obaľuje predošlý ako tenká rukavička. Predstavuje základný mozog cicavcov, začal sa vyvíjať pred 50 mil. rokmi. Je z 98% rovnaký u všetkých cicavcov, to vysvetľuje fakt, prečo tak radi chováme domáce zvieratá. Retikulárny a emočný mozog spolupracovali dlhú dobu a rozvinuli sa do fungujúceho tímu. Spoločne spájajú fyzické a emočné vedomie, umožňujú aktívnu pamäť a uvedomenie si prítomnosti. Emočný mozog uprednostňuje rovnakosť a stereotyp. Z tohto dôvodu sa nám zaužívané veci a postupy tak náročne menia. Keď cítite, že sa bránite zmene, Vašu myseľ riadi Váš emočný mozog. Jeho najvyššou prioritou je prežitie skupiny, rodiny, kmeňa. Preto najlepšie funguje, keď môže spolupracovať s členmi skupiny na niečom, čo prináša celku prospech.

Mozgová kôra, nazývaná i neo cortex je treťou časťou a vyplňuje väčšinu mozgovej dutiny. Umožňuje myslieť, predstavovať si budúcnosť a kvôli schopnosti vizuálnej konštrukcie je tisíckrát pružnejšia ako emocionálny systém. Nachádza sa v nej viac neurónových spojení ako je hviezd v celom viditeľnom vesmíre, čo nám umožňuje vizuálnu predstavivosť a logiku. Z hľadiska veku má len 1,5 – 2 mil. rokov, preto je ešte relatívne oddelený od dvoch predchádzajúcich systémov. Zodpovedá za väčšinu mentálnych aktivít ako je reč, myslenie, jemná motorika, humor, vnímanie času. Jeho vizuálna povaha zapríčiňuje, že sme schopní pracovať len s kladmi, vidieť len to, čo je. Čo napríklad vidíte, keď Vám niekto povie: „Nerozbi ten pohár!“? Na túto skutočnosť by sme mali dbať i pri výchove detí a naše požiadavky na ne formulovať kladne.

Len náš ľudský mozog nám umožňuje pozrieť sa na veci s nadhľadom, získať od nich odstup, premýšľať o nich a vedome jednať. Má potenciál zladiť jednoduchšie, menej vyspelé reakcie systému vyvolávajúceho stres s múdrosťou a pochopením vlastným len človeku. Náš mozog nám umožňuje nestrácať zmysel pre humor i keď čelíme ohrozeniu a vymyslieť stratégiu, ktorou prekonáme pocity bolesti a úzkosti. Máme schopnosť zvíťaziť nad problémami, ktoré pred nás život postaví.

Možno si kladiete otázku, ako prekonať obmedzenia a využiť silu všetkých troch mozgov?

Jedným z najefektívnejších riešení, ktoré úspešne využívajú už milióny ľudí na celom svete je koučing. Koučingové rozhovory Vám pomôžu nájsť cestu z vnútornej džungle, prekonať prekážky ktoré staviate sami sebe či znovunadobudnúť radosť zo života pri emočnom vyhorení. Odhalíte dosiaľ nevyužívané možnosti, ktoré sú vo Vás skryté – svojho vlastného vnútorného génia.

Tajomstvo úspechu spočíva v tom, uvedomiť si, že si môžeme vybrať, ako budeme vnímať vonkajšie udalosti, aký význam im pripíšeme, ako na ne budeme emocionálne a mentálne reagovať. Koučing stavia na presvedčení, že každý človek má vnútornú múdrosť umožňujúcu prežiť spokojný a vyrovnaný život. Jeho voľba závisí len na Vás.

PhDr. Petra Drozdová-de la Fére

About the author: vianovaadmin