Ako zamedziť časovým stratám pri podnikaní

Ste si vedomá všetkých Vašich časových strát? Viete kde sa Vám stráca čas? Každá z nás môže zlepšiť hospodárenie s ním aspoň v niektorých oblastiach svojej práce. Poďme si povedať pár tipov na to, aby ste zabránili strate drahocenného času. Chyba môže byť v tom, že:

  1. Trávite príliš veľa času nad problémami podriadených

Pokiaľ sú Vaši ľudia zvyknutí na to, že keď za Vami prídu, vyriešite ich problémy, budú to robiť stále častejšie. Venujte im chvíľku, aby ste ich drsne neodmietli, ale potom zverte riešenie niekomu inému alebo len naznačte možné riešenie a venujte sa vlastnej práci. Osvedčenou metódou je dohoda s podriadenými, že za Vami môžu prísť s problémom len vtedy, ak zároveň prinesú tri možné spôsoby jeho riešenia.

  1. Riadite svojich ľudí príliš detailne – mikromanažment

Aby sa tento zvyk zmenil, zaistite, aby Vaše nariadenia boli pochopené a potom sa venujte iným záležitostiam. Určité kontroly v priebehu dňa sú v poriadku, avšak nepozerajte sa svojim podriadeným neustále cez plece.

  1. Robíte osobne to, čo by sa dalo delegovať

Rozhodujúcou súčasťou Vašej manažérskej úlohy je rozvoj ľudí a ich príprava na prevzatie zodpovednosti. Nebuďte šéfkou typu „Ja si radšej všetko urobím sama“.

  1. Úlohu začínate robiť skôr, ako si ju detailne premyslíte

Najprv si pripravte viac variant riešenia a potom sa rozhodnite pre jednu hlavnú a jednu záložnú variantu riešenia. Až potom konajte.

  1. Venujete príliš mnoho času nedôležitým problémom

Zaoberanie sa maličkosťami je veľkou stratou času. Vy najlepšie viete, čo je pre chod Vašej firmy dôležité. V súlade s tým si určite priority a podľa toho postupujte.

  1. Necháte sa vyrušovať

Zamestnanci, ktorí rešpektujú svoju šéfka, rešpektujú i čas, keby šéfka nechce byť rušená. Dohodnite si dopredu čas, kedy budete a nebudete prijímať ich návštevy.

  1. Príliš často sa len tak zarozprávate

Je dobré, že máte k zamestnancom priateľský prístup, ale debaty pri kávičke by sa preháňať nemali. Oberá Vás to o čas i autoritu.

Dr. Petra Drozdová-de la Fére

Certifikovaný biznis a osobný kouč

www.vianova.sk

About the author: vianovaadmin